top of page

סיפורי משגב

במהלך עשרות השנים שאני מתגורר בגוש שגב (משגב), אספתי סיפורים רבים על הישובים בגוש ועל השנים הראשונות המרתקות שלהם מהתקופה בה היו מצפים קטנים. זהו אוסף ייחודי ובלעדי אשר לא קיים אצל אחרים. העליתי על הכתב את מה ששמעתי במאות שעות שצברתי במפגשים ושיחות עם מייסדי הישובים. אספתי סיפורים גם על פזורות הבדווים, כפרי הפלאחים והקהילות הנוצריות החיים במשגב, לפי מה שסיפרו לי זקני החמולות. להלן קבצים נבחרים של כתבות אשר בחלקן גם פרסמתי בעיתון המקומי שלנו. 

(כל הזכויות שמורות. אין לצלם, להעתיק, לעשות שימוש מסחרי ללא אישור ממני)

 

1
2
bottom of page